1.Atl─▒han F, Özk─▒nay C. Down sendromlu çocuklarda psikomotor geli┼čim. Ege Üniversitesi T─▒p Fak Dergisi 1985; Cilt:24 Say─▒:1: 161-169.
2.Atl─▒han F, Özk─▒nay C. Down sendromlu çocuklar─▒n psikomotor geli┼čimini de─čerlendirmede Denver geli┼čimsel tarama testi uygulamas─▒. Ege Üniversitesi T─▒p Fak Dergisi 1985; Cilt:24 Say─▒:1: 169-175.
3.Atl─▒han F, Zeydan A. Protein-Enerji Malnutrisyonunun radius ve ulna büyümesine etkisinin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1986; 13 (1-4): 49-54.
4.Atl─▒han F, Gümbey S, Karaka┼č Z. DÜTF Pediatri Klini─čine ba┼čvuran akut romatizmal ate┼č olgular─▒n─▒n de─čerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1988; Cilt 15 (1-2): 627-637.
5.Atl─▒han F, Ta┼č MA, Nisano─člu M, Karaka┼č Z. Hiperbilirubinemili yenido─čanlarda fototerapinin serum tiroksin ve tirotropin düzeylerine etkisi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1988; Cilt 15 (3-4): 441-450.
6.Atl─▒han F, Eltutar K, Karaka┼č Z, Karaka┼č N. Çocukluk ça─č─▒ ALL’de oftalmolojik bulgular. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1988; Cilt 15 (3-4): 505-514.
7.Atl─▒han F, Ta┼č MA, Can S, Aks─▒n S. Poststreptokoksik akut glomerulonefrit olgular─▒nda kardiyolojik bulgular.  Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1988; Cilt 15 (3-4): 493-504.
8.Turhano─člu M, Atl─▒han F, Ar─▒kan E. Bakteriyel menenjitlerin tan─▒s─▒nda lateks partikül aglütinasyon testinin de─čerlendirilmesi. Enfeksiyon Dergisi 1988; Cilt: 3 (3), 303-311.
9.Atl─▒han F, Gökçe A. Çocukluk ça─č─▒nda tifonun komplikasyonlar─▒.─░nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of ─░nfection) 1989; Cilt:3 (3): 331-341.
10.Atl─▒han F, Ci─čerli N. Nefrotik sendromlu hastalarda klinik ve laboratuar bulgular─▒n─▒n prognostik aç─▒dan de─čerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; Cilt 16 (1): 101-108.
11.Atl─▒han F, Karaka┼č 1986-1988 y─▒llar─▒ aras─▒nda izlenen akut nonlenfositik lösemi olgular─▒n─▒n analizi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; Cilt 16 (1): 114-120.
12.Atl─▒han F, Can S, Söylemezo─člu T, Güvendik G. Pediatrik malign hastal─▒klarda çinko ve bak─▒r düzeyleri. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi Cilt 1989; 16 (2): 208-215.
13.Atl─▒han F, Karaka┼č Z. DÜTF Çocuk klini─činden izlenen Henoch-Schönlein sendromlu hastalar─▒n de─čerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; Cilt 16 (2): 101-108.
14.Atl─▒han F, Bilgin UY, Ta┼č MA, Bar─▒┼č E, Gürer F. Matbaa i┼čçilerinde kur┼čunun toksik etkilerinin incelenmesi.  Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi Cilt 1989; 16 (2): 190-199.
15.Atl─▒han F , Can S, Karaka┼č Z. 1986-1988 y─▒llar─▒nda DÜTF Çocuk klini─činde izlenen hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; Cilt 16 (2): 199-208.
16.Atl─▒han F, Gökçe A, Sat─▒c─▒ O, Karaka┼č Z. Diyarbak─▒r Do─čumevinde do─čan bebeklerde fenilketönüri insidans─▒.  Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; 16 (3-4): 15-19.
17.Atl─▒han F, Karaka┼č Z, Can S. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Çocuk Klini─činde izlenen 54 ALL olgusunun analizi ve tedavi sonucu. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; 16 (3-4): 107-114.
18.Atl─▒han F , Can S Kasan M,Günbey S.1988-1989 y─▒llar─▒nda çocuk klini─činde izlenen 49 akut meningokoksemi olgusunun de─čerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1990; 17 (3-4): 90-95.
19.Karaka┼č Z, Atl─▒han F, Avgan B, Karaka┼č N. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Çocuk Klini─činde izlenen 72 tüberküloz menenjit olgusunun de─čerlendirilmesi. Ege T─▒p Dergisi 1990; 29(4): 927-931.
20.Karaka┼č Z, Atl─▒han F, Avgan B. Tuberküloz menenjitli çocuklarda bilgisayarl─▒ beyin tomografisi bulgular─▒. Ege T─▒p Dergisi 1990; 29(4): 924-926.
21.Karaka┼č Z, Atl─▒han F, Avgan B. Akut bakteriyel menenjitlerde komplikasyonlar ve erken nörolojik sekeller. Ege T─▒p Dergisi 1990; 29(4): 920-923.
22.Devecio─člu C,Gökçe A,Atl─▒han F .Protein Enerji Malnutrisyonunda Serum Siyalik Asid Düzeyleri .Dicle T─▒p Bülteni 1991; Vol:18(4 ): 61-65.
23.Atl─▒han F, Söylemezo─člu T, Güvendik G, Gökçe A, Sat─▒c─▒ Ö. Zinc and copper in congestive heart failure. Trace Elements in Health and Disease 1991; 511-515.
24.Atl─▒han F, Söylemezo─člu T, Devecio─člu C, Güvendik G, Sat─▒c─▒ Ö. Zinc and copper in chronic renal failure. Trace Elements in Health and Disease 1991; 517-522.
25.Vergin C, Atl─▒han F, Oral R, Ero─člu Y, Ery─▒lmaz N, Inan S. Bacterial infections in children with cancer. Medical Journal of Ege University 1993; 3 (3-4): 105-108.
26.Vergin C, Oral R, Ero─člu Y, Atl─▒han F, Ery─▒lmaz:  Akut lenfoblastik lösemili hastalarda profilaktik sulfometoksazol-trimetoprim kullan─▒m─▒. ─░zmir Devlet Hastanesi T─▒p Dergisi. 1993; XXXI (3): 366-372.
27.Vergin C, Atl─▒han F, Oral R, Ero─člu Y, Ery─▒lmaz N, Aydo─čan A: Hepatitis B markers in pediatric malignancies. Med J Ege Univ 1994; 4(1-2): 35-47.
28.Gülez P, Ersoy B, Atl─▒han F, Aydo─čan A. Tuberküloz menenjitli olgular─▒n de─čerlendirilmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1994; 8 (3-4): 103-106.
29.Gülez P, Ersoy B, Atl─▒han F, Aydo─čan A. Suçiçe─či komplikasyonlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1994; 8 (3-4): 155-157.
30.Ersoy B, Aydo─čan A, Atl─▒han F, Serçin B. Meningokoksemili hastalarda prognostik faktörler. ─░nfeksiyon Dergisi 1995; 9 (4): 379-381.
31.Kavakl─▒ T, Ersoy B, Atl─▒han F, Aydo─čan A. Viral hepatite ba─čl─▒ akut fulminan hepatik yetmezlikli olgular─▒n de─čerlendirilmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1995; 9 (3): 313-316.
32. C. Vergin, E. Kayserili, ┼×. Targan, ┼×. Çalkavur, P. Gülez, Editör. F. Atl─▒han: Febril    Nötropenik Hastaya Yakla┼č─▒m 1996 El Kitapç─▒─č─▒.
33.Ersoy B,Aydo─čan A,Atl─▒han F.K─▒zam─▒k komplikasyonu ile hastaneye yat─▒r─▒lan çocuklar─▒n önceki a┼č─▒lanma durumlar─▒.T Klin Pediatri 1996;5:85-88.
34.Serdaro─člu E,Ersoy B,Atl─▒han F,Aydo─čan A,Serçin B.Salmonella infeksiyonlu  127 olgunun de─čerlendirilmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1996; 10 (4): 333-336.
35.Atl─▒han F, Turkeli A, Çelik S, Ersoy B, Aydo─čan A. Menenjitlerin ay─▒r─▒c─▒ tan─▒s─▒nda BOS ferritin düzeyi. ─░nfeksiyon Dergisi 1997; 11 (4): 321-323.
36.Çelik S, Ersoy B, Atl─▒han F, Serçin B, Aydo─čan A. Pürülan menenjitli olgular─▒n retrospektif incelenmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1997; 11 (4): 317-320.
37.Bak M, Genel F, Targan ┼×, Atl─▒han F, Ba┼čdemir G. Nefrotik sendrom ve hemolitik üremik sendrom birlikteli─či. Türkiye Klinikleri Pediatri 1997; 6: 37-39.
38.Genel F, Atl─▒han F, Bak M, Targan ┼×, Paytoncu ┼×, Fidan F, Umutlu N. Hastanede yatan olgularda malnütrisyon ve anemi prevalans─▒. Türkiye Klinikleri Pediatri 1997; 6: 173-177.      (Bu çal─▒┼čma Wyeth X. Bilimsel Ara┼čt─▒rma Yar─▒┼čmas─▒’nda B grubu Te┼čvik ödülü alm─▒┼čt─▒r).
39.Çiçeko─člu G, Atl─▒han F, Genel F. Akut romatizmal ate┼čli 250 olgunun de─čerlendirilmesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 1997; 7: 27-32.
40.Kayserili E, Gülez P, Vergin C. Akta┼č G, Atl─▒han F: L-Asparaginaz allerjisi olan akut lenfoblastik lösemili olgular─▒n de─čerlendirilmesi. Türk Hematoloji-Onkoloji  Dergisi 1998; 8 (3): 161-164
41.Kayserili E ,Gülez P,Argon N, Vergin C, Yetkin L,Atl─▒han F. Akut lenfoblastik lösemili olgularda renomegali . Klinik Bilimler  1998; 4(4):594-596.
42.Yerebakan F, Atl─▒han F, Serdaro─člu E. Kronik kar─▒n a─čr─▒l─▒ çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonu ve risk faktörleri. Çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒ Dergisi 1999; 42: 173-180.
43.Can D, Oral R, Atl─▒han F, Bak M, Genel F, Targan ┼×. Prematüre bebeklerde nozokomiyal sepsis. ─░nfeksiyon Dergisi 1999; 13: 11-15.
44.Ta┼č DB, Can D, Genel F, Atl─▒han F, Oral R. Prematüre servisinde sepsis etkenleri ve kültür antibiyogram sonuçlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 15-21.
45.Genel F, Ta┼čk─▒ran Y, Can D, Bak M, Y─▒ld─▒r─▒m H, Atl─▒han F. Do─čum travmalar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi: prospektif çal─▒┼čma. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 119-124.
46.─░nce S, Targan ┼×, Atl─▒han F, Bak M, Genel F, Can D. Neonatal ve erken süt çocuklu─ču döneminde Chlamydia trachomatis pnömonisi. Ege Pediatri Bülteni 2000;7: 189-193.
47.┼×akru A, Genel F,  Atl─▒han F, Serdaro─člu E. 6 ay - 15 ya┼č aras─▒ çocuklarda demir eksikli─či anemisi s─▒kl─▒─č─▒. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 175-180.
48.Genel F, Atl─▒han F, Bak M, Targan ┼×, Can D, Oral R, Amaç O. Yenido─čan ünitesinde multipl ilaç direnci gösteren Salmonella typhimurium epidemisi ve meropenem kullan─▒m─▒. ─░nfeksiyon Dergisi 2000; 14: 475-478.
49.Amaç O, Genel F, Atl─▒han F, Öztura ─░, Uran N. Do─čumsal brakiyal pleksus zedelenmeleri:   konservatif tedavi sonuçlar─▒ ve prognoz üzerine etkili faktörler. Türk Nöroloji  Dergisi 2001; cilt: 7, say─▒:1, 63-71.
50.Targan ┼×, Atl─▒han F, Genel F, Bak M, Fidan F, Can D, Arslano─člu S. Nötropenik sepsisli prematürelerde rekombinant insan granülosit-makrofaj-koloni stimulan faktör (rh GM-CSF) tedavisi prognozu düzeltebilir. Ege Pediatri Bülteni 2001; 8: 15-20.
51.Günizi Z, Genel F, Atl─▒han F, Can D, Bak M, ┼×erbetçio─člu B. Matür yenido─čanlarda sensorinöral i┼čitme kayb─▒ yönünden risk faktörleri ve i┼čitmenin de─čerlendirilmesinde uyar─▒lm─▒┼č otoakustik emisyon yöntemi. Çukurova Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 2001; 26: 58-64.
52.Umutlu N ,Atl─▒han F ,Gülez P.Response to recombinant hepatitis b vaccine in children receiving chemoterapy.Medical  Journal Of Ege Üniversity 2001; 11(3): 73-78.
53.Ortaç R,Safiye A,Faytoncu ┼×,Atl─▒han F.─░mmunohystochemical expression of pi-class Glutathion s-Transferase (GST- pi) in pediatric diffuse non-hodgkin lymphomase and ─▒ts role in response to chemotherapy. Medical Journal of Ege University 2001.
54.Erdem E,  Atl─▒han  F, Targan S, Kocaba┼č Ö. Anne sütü psikomotor geli┼čimi etkiler mi? Ege Bülteni 2002; 3: 169 -175.
55.Paker S,Atl─▒han F,Gülez P,Vergin C,Özbek A.Kanserli hastalarda suçiçe─či a┼č─▒s─▒n─▒n etkinli─či.Ege T─▒p Dergisi 2002;41:225-228.
56.Kocaba┼č O,  Atl─▒han F,Genel F, Targan ┼×.  Bat─▒n içinde yayg─▒n kist hidatikli bir olgu. Bozyaka E─čitim Hastanesi Dergisi. 2003; 9: 127-130.
57.Demirli H, , Atl─▒han F, Targan ┼×, Çeçen E.  Çocuklar─▒n ate┼čli konvülzyonlar─▒n─▒n tedavisinde nazal midazolam ve rektal diazepam etkinli─činin kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒. Ege Pediatri Bülteni. 2004; 11:101-6.
58.Çeçen E, Atl─▒han F, Demirli H. Çocukluk ça─č─▒ pnömonilerinde vitamin A tedavisinin yeri. Tepecik E─čitim Hastanesi T─▒p Dergisi 2004; 14: 49-56.
59.Gülez N,Akgün Gerçek P,Genel F,Targan ┼×,Atl─▒han F. Meningokoksemili olgularda Niklasson skorlamas─▒n─▒n prognostik de─čeri.─░zmir  Tepecik Hastanesi Dergisi 2006;16:19-23.
60. A─č─▒n H,Dilek  E,Genel F,Atl─▒han F.Çocuklarda metpamid kullan─▒m─▒na ba─čl─▒ distonik reaksiyonlar.Ege Pediatri Bülteni .2007;14(1):13-16.
61.A─č─▒n H,Büber B,Apa H,Asilsoy S,Gülez N,Atl─▒han F.Çocuklarda  yabanc─▒ cisim aspirasyonu  Ege Pediatri Bülteni 2007; 14(2):101-106.
62.Olukman Ö, Atl─▒han F, Gülfidan G, Çalkavur ┼×, Öztürk ─░C. Yenido─čan Yo─čun Bak─▒m Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Özellikleri: Son Bir Y─▒ll─▒k Deneyim. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2009;26:72-76.
63. Arslan M, Olukman Ö, Çalkavur ┼×, Atl─▒han F, Me┼če T, Öztürk ─░C. Preterm    Bebeklerde Klinik Olarak Anlaml─▒ Patent Duktus Arteriyozus Tedavisinde Oral ─░buprofenin Etkinli─či.  Türk Pediatri Ar┼čivi 2010;45:329-33.
64.Özbilgin E,Özbek E ,Atl─▒han F,Genel  F.Bebeklerde 0-4 Ay Aras─▒ Beslenme Biçiminin  Psikomotor Geli┼čime Etkisi.─░zmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast.Dergisi 2011;1(1):20-25.
65.Ozbek E,Genel F, Atl─▒han F, Güngör ─░,Malatyal─▒  R,Mente┼č J,Berk T.Yenido─čan yo─čun bak─▒m ünitemizde premature retinopatisi insidans─▒,risk faktörleri ve izlem sonuçlar─▒ . ─░zmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast.Dergisi 2011;1(1):7-12.