1.Atl─▒han F, Özk─▒nay C. Down sendromlu çocuklarda psikomotor geli┼čim. Ege Üniversitesi T─▒p Fak Dergisi 1985:Cilt:24 Say─▒:1, 161-169
2.Atl─▒han F, Özk─▒nay C. Down sendromlu çocuklar─▒n psikomotor geli┼čimini de─čerlendirmede Denver geli┼čimsel tarama testi uygulamas─▒. Ege Üniversitesi T─▒p Fak Dergisi , 1985: Cilt:24: Say─▒:1, 169-175
3.Atl─▒han F, Zeydan A. Protein-Enerji Malnutrisyonunun radius ve ulna büyümesine etkisinin ara┼čt─▒rlmas─▒. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1986:13 (1-4) 49-54.
4.Atl─▒han F, Ta┼č MA, Nisano─člu M, Karaka┼č Z. Hiperbilirubinemili yenido─čanlarda fototerapinin serum tiroksin ve tirotropin düzeylerine etkisi. Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1988: Cilt 15 (3-4), 441-450.
5.Atl─▒han F, Gökçe A, Sat─▒c─▒ O, Karaka┼č Z. Diyarbak─▒r Do─čumevinde do─čan bebeklerde fenilketönüri insidans─▒.  Dicle Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 1989; 16 (3-4): 15-19.
6. Karaka┼č Z, Atl─▒han F, Avgan B. Akut bakteriyel menenjitlerde komplikasyonlar ve erken nörolojik sekeller. Ege T─▒p Dergisi 1990; 29(4): 920-923.
7.Devecio─člu C,Gökçe A,Atl─▒han F .Protein Enerji Malnutrisyonunda Serum Siyalik Asid Düzeyleri .Dicle T─▒p Bülteni  1991; Vol:18(4 ): 61-65.
8.Atl─▒han F, Söylemezo─člu T, Güvendik G, Gökçe A, Sat─▒c─▒ Ö. Zinc and copper in congestive heart failure. Trace Elements in Health and Disease 1991; 511-515.
9.Atl─▒han F, Söylemezo─člu T, Devecio─člu C, Güvendik G, Sat─▒c─▒ Ö. Zinc and copper in chronic renal failure. Trace Elements in Health and Disease 1991; 517-522.
10.Gülez P, Ersoy B, Atl─▒han F, Aydo─čan A. Suçiçe─či komplikasyonlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1994; 8 (3-4): 155-157.
11.Ersoy B,Aydo─čan A,Atl─▒han F.K─▒zam─▒k komplikasyonu ile hastaneye yat─▒r─▒lan çocuklar─▒n önceki a┼č─▒lanma durumlar─▒.T Klin Pediatri 1996; 5:85-88.
12.Çelik S, Ersoy B, Atl─▒han F, Serçin B, Aydo─čan A. Pürülan menenjitli olgular─▒n retrospektif incelenmesi. ─░nfeksiyon Dergisi 1997; 11 (4): 317-320.
13.Genel F, Atl─▒han F, Bak M, Targan ┼×, Paytoncu ┼×, Fidan F, Umutlu N. Hastanede yatan olgularda malnütrisyon ve anemi prevalans─▒. Türkiye Klinikleri Pediatri 1997; 6: 173-177.(Bu çal─▒┼čma Wyeth X. Bilimsel Ara┼čt─▒rma Yar─▒┼čmas─▒’nda B grubu Te┼čvik ödülü alm─▒┼čt─▒r).
14.Çiçeko─člu G, Atl─▒han F, Genel F. Akut romatizmal ate┼čli 250 olgunun de─čerlendirilmesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 1997; 7: 27-32.
15.Yerebakan F, Atl─▒han F, Serdaro─člu E. Kronik kar─▒n a─čr─▒l─▒ çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonu ve risk faktörleri. Çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒ Dergisi 1999; 42: 173-180.
16.Can D, Oral R, Atl─▒han F, Bak M, Genel F, Targan ┼×. Prematüre bebeklerde nozokomiyal sepsis. ─░nfeksiyon Dergisi 1999; 13: 11-15.
17.Ta┼č DB, Can D, Genel F, Atl─▒han F, Oral R. Prematüre servisinde sepsis etkenleri ve kültür antibiyogram sonuçlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 15-21.
18.Genel F, Ta┼čk─▒ran Y, Can D, Bak M, Y─▒ld─▒r─▒m H, Atl─▒han F. Do─čum travmalar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi: prospektif çal─▒┼čma. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 119-124.
19.┼×akru A, Genel F,  Atl─▒han F, Serdaro─člu E. 6 ay - 15 ya┼č aras─▒ çocuklarda demir eksikli─či anemisi s─▒kl─▒─č─▒. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7: 175-180.
20.Amaç O, Genel F, Atl─▒han F, Öztura ─░, Uran N. Do─čumsal brakiyal pleksus zedelenmeleri:   konservatif tedavi sonuçlar─▒ ve prognoz üzerine etkili faktörler. Türk Nöroloji  Dergisi 2001; cilt: 7, say─▒:1, 63-71.
21.Targan ┼×, Atl─▒han F, Genel F, Bak M, Fidan F, Can D, Arslano─člu S. Nötropenik sepsisli prematürelerde rekombinant insan granülosit-makrofaj-koloni stimulan faktör (rh GM-CSF) tedavisi prognozu düzeltebilir. Ege Pediatri Bülteni 2001; 8: 15-20.
22.Günizi Z, Genel F, Atl─▒han F, Can D, Bak M, ┼×erbetçio─člu B. Matür yenido─čanlarda sensorinöral i┼čitme kayb─▒ yönünden risk faktörleri ve i┼čitmenin de─čerlendirilmesinde uyar─▒lm─▒┼č otoakustik emisyon yöntemi. Çukurova Üniversitesi T─▒p Fakültesi Dergisi 2001; 26: 58-64.
23.Umutlu N ,Atl─▒han F ,Gülez P.Response to recombinant hepatitis b vaccine in children receiving chemoterapy.Medical  Journal Of Ege Üniversity 2001; 11(3): 73-78.
24.Erdem E,  Atl─▒han  F, Targan S, Kocaba┼č Ö. Anne sütü psikomotor geli┼čimi etkiler mi? Ege Bülteni 2002; 3: 169 -175.
25.Paker S,Atl─▒han F,Gülez P,Vergin C,Özbek A.Kanserli hastalarda suçiçe─či a┼č─▒s─▒n─▒n etkinli─či.Ege T─▒p Dergisi 2002;41:225-228.
26.Day─▒o─člu O, Atl─▒han F, Can D, Bak M, Genel F, Targan ┼×. Value of Neuron-specific enolase level in serebrospinal fluid in evaluating the prognosis of asphyxiated neonates. Journal of Tropical Pediatrics 2002; 48: 60-61.
27.Demirli H, , Atl─▒han F, Targan ┼×, Çeçen E.  Çocuklar─▒n ate┼čli konvülzyonlar─▒n─▒n tedavisinde nazal midazolam ve rektal diazepam etkinli─činin kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒. Ege Pediatri Bülteni. 2004; 11:101-6.
28.Çeçen E, Atl─▒han F, Demirli H. Çocukluk ça─č─▒ pnömonilerinde vitamin A tedavisinin yeri. Tepecik E─čitim Hastanesi T─▒p Dergisi 2004; 14: 49-56.
29. Gülez N,Akgün Gerçek P,Genel F,Targan ┼×,Atl─▒han F. Meningokoksemili olgularda Niklasson skorlamas─▒n─▒n prognostik de─čeri.─░zmir  Tepecik Hastanesi Dergisi 2006;16:19-23.
30.A─č─▒n H,Büber B,Apa H,Asilsoy S,Gülez N,Atl─▒han F.Çocuklarda  yabanc─▒ cisim aspirasyonu  Ege Pediatri Bülteni 2007,14(2):101-106.
31.Vardar F, Pehlivan S, Onay H, Atlihan F, Güliz N, Ozkinay C, Ozkinay F.  Association     between mannose binding lectin polymorphisms and predisposition to bacterial meningitis. Turk J Pediatr. 2007; 49(3):270-3.
32.Çevik A,AtlihanF , Can D, Genel F,Çevik B.Value of BCG test and PPD test to asit the diagnosis of childhood tuberculosis.Turkish Respiratory Journal 2007; 8: 95-98.
33.Devrim I, Genel F, Atl─▒han F, Ozbek E, Gulfidan G. Risk Factors for Vancomycin-Resistant Enterococci Colonization in infants in Neonatal Intensive Care Unit. Central European Journal Of Medicine 2009, DOI: 10.2478/s 11536-009-0073-y.
34. Hudaoglu OG, Uçar SK, Atlihan F, Dizdarer C, Büyükgebiz A. The effects of  topical iodine containing antiseptics on thyroidal status of preterm versus term babies. Saudi Med J. 2009; 30(6):783-7. 
35.Olukman Ö, Atl─▒han F, Gülfidan G, Çalkavur ┼×, Öztürk ─░C. Yenido─čan Yo─čun Bak─▒m Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Özellikleri: Son Bir Y─▒ll─▒k Deneyim. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2009;26:72-76.
36.Y─▒lmaz Ö, Çalkavur ┼×, Olukman Ö,Y─▒lmaz N, Atl─▒han F. Transportation conditions of newborns admitted to the neonatal intansive care unit. Turkiye J Pediatr.2011;20(1):29-37.
37.Özbilgin E, Özbek E , Atl─▒han F, Genel  F.Bebeklerde 0-4 Ay Aras─▒ Beslenme Biçiminin  Psikomotor Geli┼čime Etkisi.─░zmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast.Dergisi 2011;1(1):20-25.
38.Ozbek E, Genel F, Atl─▒han F, Güngör ─░, Malatyal─▒  R, Mente┼č J, Berk T. Yenido─čan yo─čun bak─▒m ünitemizde premature retinopatisi insidans─▒,risk faktörleri ve izlem sonuçlar─▒, ─░zmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast.Dergisi 2011;1(1):7-12.
39.Ozbek E, Atl─▒han F, Genel F, Çalkavur ┼×, Bayar B, Özcan M.Geli┼čimsel aç─▒dan yüksek riskli bebeklerde i┼čitme tarama sonuçlar─▒.. ─░zmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast.Dergisi 2011;1(1):1-6.