Doç.Dr.Füsun Atl─▒han’─▒n Tez Dan─▒┼čmanl─▒─č─▒ Listesi

 

Dr.Tanzer ─░lhano─člu : Primer Enürezise Yakla┼č─▒m ve EEG Bulgular─▒

 

Dr. Ahmet Türkeli : Menenjitlerin Ay─▒r─▒c─▒ Tan─▒s─▒nda BOS Ferritin Düzeyi


Dr.┼×ebnem Çalkavur : Çocukluk Ça─č─▒ Non-Hodgkin Lenfomalar─▒nda

                                 Prognoz Kriteri Olarak AgNOR ve PCNA

 

Dr. Sülin Ercan : Malignitelerde Fetal Hemoglobin Tayini ve Prognostik De─čeri

 

Dr. Erkin Serdaro─člu : Çocukluk Ça─č─▒ Hodgkin Hastal─▒─č─▒nda Prolifere

                                Hücrelerin Nükleer Antijeni ve Prognostik Önemi

 

Dr. Nevin Me┼če : Kemoterapi Alan Çocuklarda Kardiotoksisitenin

                         De─čerlendirilmesinde Elektrokardiografi,Ekokardiografi ve 

                         Multigatedradionüklidanjiografi

 

Dr. Hidayet Akta┼č : Maligniteli Çocuklarda ─░fosfamide Ba─čl─▒ Nefrotoksitite

 

Dr. Güven Çiçeklio─člu : 1993-1995 Y─▒llar─▒ Aras─▒nda Dr.Behçet Uz Çocuk

                                  Hastanesi’nde ─░zlenen 250 Akut Romatizmal Ate┼č

                                  Olgusunun De─čerlendirilmesi

 

Dr. Hakan ┼×entürk : Metotreksat ─░le Mesleki Etkile┼čimin Engellenmesinde

                              Bireysel Önlemlerin Rolü

 

Dr. Hatice Önal : Antineoplastik ─░laçlara Maruz Kalan Sa─čl─▒k Personelinin

                         Biomonitorizasyonunda Sister Chromat─▒d
                         Exchange Yönteminin De─čerlendirilmesi

 

Dr. ─░hsan Durukan : A Grubu Beta- Hemolitik Streptokoksik Akut Bo─čaz

                             Enfeksiyonu Tedavisinde Oral Ampisilin+Sulbaktam ile

                             Tek Doz Benzatin- Penisilin - G'nin Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

 

Dr. Nesrin Umutlu : Kemoterapi Uygulanan Kanserli Çocuklarda Hepatit B

                             A┼č─▒s─▒na Serokonversiyon Yan─▒t─▒n─▒n De─čerlendirilmesi

 

Dr. Metin Karakoç : Yenido─čan Döneminde Uzam─▒┼č Sar─▒l─▒k Nedeniyle

                              ─░zledi─čimiz Olgularda Hipotiroidi ─░nsidans─▒

 

Dr. Sonnaz Polat : Çocukluk Ça─č─▒ Malignitelerinde Methotrexate'a Ba─čl─▒

                            Leukoencephalopati'nin Saptanmas─▒nda Nucleer

                            Magnetic Resonans Görüntüleme Yönteminin Yeri

 

Dr. Demet Bahad─▒r Ta┼č : Yenido─čan ve Prematüre Servisinde 1996-1997

                                    Y─▒llar─▒nda Saptanan Sepsis Etkenleri Ve Kültür

                                    Antibiyogram Sonuçlar─▒n─▒n De─čerlendirilmesi

 

Dr. Faruk Fidan : Nötropenik Sepsili Prematürelerde rh-GM-CSF

                          Tedavisinin Nötrofil Kineti─či ve

                          Klinik Mortalite Üzerine Etkinli─či

 

Dr. Osman Day─▒o─člu : Hipoksik ─░skemik Ensefalopatili Yenido─čanlarda

                                Prognozun De─čerlendirilmesinde BOS-

                                NSE Düzeylerinin De─čeri

 

Dr. Esin Ersoy: Hipoksik  Ensefalpatili Yenido─čanlarda Tan─▒ ve Prognozun De─čerlendirilmesinde

                       CPK ve CPK-MB Düzeylerinin De─čeri

 

Dr. Birsen Akagündüz : Yenido─čan Sepsisinin Tan─▒s─▒nda ve Prognozunun

                                  Belirlenmesinde Prokalsitonin  Düzeyleri

 

 

Dr. Tolga ┼×entürk : Asfiktik Yenido─čanlarda Miyokardiyal Zedelenmeyi

                             Göstermede Ekokardiyografinin Yeri

 

Dr. Lamia Yetkin : Yenido─čan Konvülsiyonlar─▒nda Etyolojik Faktörler

 

Dr. Zühal Günizi : ─░┼čitme Yönünden Risk Ta┼č─▒yan Yenido─čanlarda

                           ─░┼čitmenin Transient EVOKED ve Otoakustik

                           Emisyon Yöntemi ile De─čerlendirilmesi

 

Dr. Orkide Hüdao─člu : Yenido─čan Bebeklerde Povidone – ─░odine Kullan─▒m─▒n─▒n

                                Tiroid Fonksiyonlar─▒na  Etkisi

 

Dr. Suat Paker : Çocukluk Ça─č─▒ Kanserlerinde Tek Doz

                          Su Çiçe─či A┼č─▒s─▒n─▒n Etkinli─či

 

Dr. ┼×ebnem Paytoncu : Pediatrik Non- Hodgkin Lenfoma’da ─░laç Direncinin

                                   Göstergesi Olarak Gst ve Klinik De─čeri

 

Dr. Sevinç Mert : Asfiktik Yenido─čanlarda Böbrek Yetmezli─či Ve Tedavide Dopaminin Etkinli─či

 

Dr. Sad─▒k ─░nce : Neonatal ve Erken Süt Çocuklu─ču Döneminde

                       Chlamydia Trachomatis Pnömonisi

 

Dr. Okter Amaç : Do─čumsal Brachial Pleksus Paralizileri : Konservatif

                         Tedavi Sonuçlar─▒ ve Prognoza Etkili Faktörler

 

Dr. Ahmet ┼×akru : 6 Ay - 15 Ya┼č Aras─▒ Çocuklarda Demir Eksikli─či Anemisi S─▒kl─▒─č─▒

 

Onur Kalkan : Henoch-Schönlein Vaskülitli Olgular─▒n Retrospektif

                     ─░ncelenmesi ve Prognoza Etkili Risk Faktörleri


Dr. Emel Erdem : Bebeklerde 0-4 Ay Aras─▒ Beslenme Biçiminin

                               Psikomotor Geli┼čime Etkisi

 

Dr. Gülsemin Gülo─člu : Süt Çocuklu─čunda Demir Eksikli─či Anemisi ve

                                Tedavisinin Psikomotor Fonksiyonlara Etkisi:

                                AGTE ile De─čerlendirilmesi

 

Dr. Emre Çeçen : Çocukluk Ça─č─▒ Pnömonilerinde Yüksek Doz Vitamin A Tedavisi

 

Dr. Hümeyra Demirli : Çocuklarda Akut Konvülziyonlar─▒n Nazal Midazolam ile Tedavisi

 

Dr. Berrin Ergüven : 0-15 Ya┼č Aras─▒ Çocuklarda Hepatit A Seroprevalans─▒

 

Dr. Esra Bilger Ütük : ─░mmun Trombositopenik Purpural─▒ 338 Olgunun De─čerlendirilmesi

 

Dr. Abdullah Canbal : Akut Romatizmal Kardit'de Troponin 1,CK-MB ve Myoglobin'in Tan─▒sal De─čeri


Dr. Ayhan Çevik : Çocukluk Ça─č─▒ Tüberkülozunda BCG Testinin Tan─▒sal De─čeri

 

Dr. Handan Ünsal  : Toplumda Anne Sütü Verme E─čilimi ve Buna Etki Eden Faktörler


Dr. Hilal Özkan :  Tekrarlayan Sinopulmoner Enfeksiyonu Olan Çocuklarda

                          Ig A ve IgG Subgrup Eksikli─či

 

Dr. Hakan Gerçek : Akut Bakteriyel Menenjitli Hastalarda Serum ve Beyin

                             Omurilik S─▒v─▒s─▒nda C-Reaktif Protein De─čerleri,

                             Beyin Omurilik S─▒v─▒s─▒nda Albumin, ─░mmunglobulin G, A, M

                             De─čerleri ve ─░ndekslerinin Tan─▒sal De─čeri


Gonca Kocaba┼č Sandal : Çocukluk Menenjitlerinde Nörosensoriyal

                                     ─░┼čitme Kayb─▒ ve Risk Faktörleri


Dr. Banu Gülcan Onur : ─░lk Atak Akut Bron┼čiyolitli Olgularda Nebulize

                                   Salbutamol, Nebulize Steroid ve Parenteral

                                   Steroidlerin Tedavideki Etkinliklerinin Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

 

Dr. Demet Uzunkaya  : Sepsisli Hastalarda Mannoz Ba─člay─▒c─▒ Lektin Gen

                                   Polimorfizmi ve Prognoz Üzerine Etkisi

 

Dr. Mehmet Büyüktiryaki : Yo─čun Bak─▒mda ─░zlenen Çocuklarda 

                                       Mortalite Riskinin Belirlenmesi:

                                       PIM, PRISM ve Modifiye APACHE Skorlamalar─▒

 

Dr. Serkan Kayar : Yenido─čan Uzam─▒┼č Sar─▒l─▒klar─▒n─▒n Etyolojik Yönden Ara┼čt─▒r─▒lmas─▒

 

Dr. Elif Özsu : Neonatal Sepsiste  Monosit HLA -DR Ekspresyonu ve

                      Prognoz ile ─░li┼čkisi

 

Dr. Demir Gökçer Özek : Çocuk ve Adölesanlarda Kronik ve Rekürren

                                   Ba┼ča─čr─▒lar─▒n─▒n Etyolojik De─čerlendirilmesi

 

Dr. Özlem Y─▒lmaz : Yenido─čan Yo─čun Bak─▒m Ünitesinde ─░zlenen Hastalar─▒n

                            Mortalite Riskinin Belirlenmesinde Transport Ko┼čullar─▒,

                            MINT ve SNAP-PE II Skorlar─▒n─▒n Kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

 

Dr. Mahir Serbes : Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde Anafilaksi Tan─▒s─▒ ile ─░zlenen Olgular─▒n

                            Klinik Özellikleri ve Ailelerin Fark─▒ndal─▒k Düzeyi


Dr. Sevim Çakar : 2005-2007 Y─▒llar─▒ Aras─▒nda Prematüre Mortalite Oranlar─▒

                          ve Etkileyen Risk Faktörleri

 

Dr. Ali Orgun : Yenido─čan Hiperbilirubinemili Olgularda Minör Eritosit

                       Antijenlerinin Alloimmunizasyondaki Rolü

 

Dr. Tülay Demircan : 2004-2009 Y─▒llar─▒ Aras─▒nda Hastanemizde ─░zlenen

                               Semptomatik Sitomegalovirüs Enfeksiyonlu

                               Olgular─▒n De─čerlendirilmesi

 

Dr. Mehmet Sar─▒ayd─▒n : 2007-2008 Y─▒llar─▒ Aras─▒nda Prematüre Servisimizde                        

                                  ─░zlenen Hastalarda Prematüre Retinopatisi Sonuçlar─▒

 

Dr. Gonca Bulut : Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yenido─čan Servisinde 

                           Eylül 2007-2009 Tarihleri Aras─▒nda ─░zlenen Konjenital

                           Kalp Hastal─▒─č─▒ Tan─▒l─▒ Hastalar─▒n Retrospektif Olarak De─čerlendirilmesi

 

Dr. Bora Baysal : 2008-2010 Y─▒llar─▒ Aras─▒nda Yenido─čan Servisinde

                          ─░zlenen 471 Bebekte Ate┼č Etyolojisi

 

Dr. Leman Tekin Orgun : Hipernatremili Yenido─čanlar─▒n Genel ve

                                    Geli┼čimsel De─čerlendirilmesi

 

Dr. Fatma Sayg─▒n : Prematüre Bebeklerin Nörogeli┼čimsel ─░zlemlerinin

                             Bayley Testi ile De─čerlendirilmesi

 

Dr. Banu Demirpençe : Diabetik Anne Bebeklerinin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

                                  Konjenital Kalp Hastal─▒─č─▒ Riskinin (─░nsidans) Belirlenmesi Amaçl─▒

                                  Bu Bebeklerin Transtorasik Ekokardiyografi ─░le De─čerlendirilmesi